สอน AUTOCAD

exness

การใช้คำสั่งพื้นฐาน

autocad การใช้คำสั่ง pol รูปหลายเหลี่ยม
autocad การใช้คำสั่ง el รูปวงรี
autocad การใช้คำสั่ง c รูปวงกลม
การใช้คำสั่ง rectangle รูปสี่เหรี่ยม
การใช้คำสั่ง polygon รูปหลายเหรี่ยม
การใช้คำสั่ง polyline เส่นต่อเนื่อง
autocad การใช้คำสั่ง line เขียนเส้นตรง
คำสั่ง construction line
คำสั่ง polyline
คำสั่ง SPL การสร้างเส้นโค้งดัด
คำสั่ง EL การเขียนวงรี
คำสั่ง HATCH การใส่ลวดวาย
autocad การใช้คำสั่ง style รูปแบบตัวหนังสือ

คำสั่งการแก้ไข

คำสั่ง FILLET การลบมุมแบบโค้ง
คำสั่ง CHA การลบมุมแบบตัด
คำสั่ง EXTEN การต่อวัตถุ
คำสั่ง TRIM การตัดวัตถุ
คำสั่ง RO การหมุนวัตถุ
การใช้คำสั่ง STRETCH การยืดหดวัตถุ
คำสั่ง SC การปรับขนาดของวุตถุ
คำสั่ง move เคลื่่อนย้้ายวัตถุ
คำสั่ง AR คัดลอกวัตถุเป็นชุด
คำสั่ง OFFSET การคัดลอกเส้นคู่ขนาน
คำสั่ง MIRROR การกลับวัตถุ
คำสั่ง COPY การคัดลอกวัตถุ
คำสั่ง ERASE การลบวัตถุ

เทคนิคเล็กๆน้อยๆ

ทำให้ HATCH มีจุดดึง
mirror text ให้ตัวหนังสือไม่กลับหัว
การ save file ให้มันเปิดได้กับ version ที่ต่ำกว่า
lock toolbar
WORK SPACE
กด F7 ช่วยได้ autocad
การเอา properties ออกมาใช้
กำหนด ucsiconเริ่มต้นตั้งค่า OPTION AUTOCAD
การตั้งเบอร์ปากกา

การเขียนเสาคาน

WORK SHOPS

การแบบบ้านชั้นเดียว
การเขียนแบบบ้านสองชั้น
การเขียนแบบพันเพือง
การเขียนหน้าต่าง
การปริ๊นงานด้วย A4

exness

Comments are closed.